kwrl.net
当前位置:首页 >> 千字文的拼音 >>

千字文的拼音

千字文作品原文及拼音: 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。 闰余成岁 ...

tiāndìxuánhuáng yǔzhòuhónghuāng 天,地,玄,黄 宇,宙,洪,荒 rì,yuè,yí,ng,zè ché,n,xiù,liè,zhāng 日,月,盈,昃 辰,宿,列,张 há,n,lá,i,shǔ,wǎng qiū,shōu,dōng,cá,ng 寒,来,暑,往 秋,收,冬,藏 rù,n,yú,ché,ng,suì lǜ,lǚ,tiá,o,yá,ng 闰,馀,成,岁...

作品原文 千字文 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。 闰余成岁 (rùn y...

作品原文 编辑 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。 闰余成岁 (rùn yú ...

天地(tiāndì)玄(xuán)黄(huáng),宇宙(yǔzhòu)洪荒(hónghuāng)。 日月(rìyuè)盈(yíng)昃(zè),辰(chén)宿(xiǔ)列(liè)张(zhāng)。 寒来暑往(hánláishǔwǎng),秋收(qiūshōu)冬(dōng)藏(cáng)。 闰余(rùnyú)成(chéng)岁(suì),律吕(lǜlǚ)调(diào)...

千字文tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 【解释】天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中。太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中...

《千字文》原文 〔梁〕 敕员外散骑侍郎 周兴嗣 撰 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳 云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈 剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜 海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇 ...

tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng 寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳 yún téng zhì y...

你可以去这里看下网页链接,里边全文有拼音注音,有朗读声音,有每一句的解释。

1、tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 翻译:天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中。太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中。 2、...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwrl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com