kwrl.net
当前位置:首页 >> 千字文的拼音 >>

千字文的拼音

千字文作品原文及拼音: 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。 闰余成岁 ...

作品原文 千字文 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。 闰余成岁 (rùn y...

《千字文》原文(千字文全文带拼音,共250句,每句4字,总1000字) 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qi...

《千字文》原文 〔梁〕 敕员外散骑侍郎 周兴嗣 撰 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 寒来暑往 秋收冬藏 闰馀成岁 律吕调阳 云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈 剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜 海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇 ...

《千字文》全文 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。 闰馀成岁 (rùn yú chéng suì)...

千字文全文: 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiǔ liè zhāng)。 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。 闰余成岁 (rùn yú chéng suì), 律...

第一行普通拼音第二行中古拼音由於字数限制汉字文省畧,若汉文需请上网搜. qian1 zi4 wen2 chen zih myon tian1 di4 xuan2 huang2 yu3 zhou4 hong2 huang1 ri4 yue4 ying2 ze4 chen2 su4 lie4 zhang1 then diih ghuen ghuang, yox driuh ghung hu...

千字文tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 【解释】天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中。太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中...

1、tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 翻译:天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中。太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中。 2、...

自知之明 指了解自己的情况,对自己有正确的估计。 齐威王当上国王后整天只知道吃喝玩乐,喜欢听别人弹琴。邹忌携琴前去拜见齐威王,就是光说不弹,并把不弹琴的道理与治国联系起来,使齐威王明白治国的道理,齐威王任命邹忌为相国。邹忌以自身...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwrl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com