kwrl.net
当前位置:首页 >> 白雪歌送武判官归京 >>

白雪歌送武判官归京

白雪歌送武判官归京 白雪歌送武判官归京》是唐代诗人岑参公元754年(天宝十三年)在轮台写的一首送别诗,色彩瑰丽浪漫,气势浑然磅礴,堪称盛世大唐边塞诗的压卷之作。这首诗抒写塞外送别、客中送客之情,但并不令人感到伤感,充满奇思异想,浪...

武判官:名不详。是诗人岑参的好友。判官,官职名。唐代节度使等朝廷派出的持节大使,可委任幕僚协助判处公事,称判官,是节度使、观察使一类的僚属。

白雪歌送武判官归京 【唐】 岑参 北风卷地白草折(shé),胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来, 千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕, 狐裘(qiú)不暖锦衾(qīn)薄(bó)。 将军角弓不得控, 都护铁衣冷犹著(zhuó)。 瀚海阑干百丈冰, 愁云惨淡万里凝。 中...

诗中把雪比作了梨花,作者通过打比方的方法,想告诉读者:雪落得很大,而且晶莹洁白。

白雪歌送武判官归京 唐代 岑(cén)参(shēn) 北风卷地白草折(zhé),胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散(sǎn)入珠帘湿罗幕,狐裘(qiú)不暖锦衾(qīn)保 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。 ...

bái xuě gē sòng wǔ pàn guān guī jīng 白雪歌送武判官归京 cén cēn 岑参 běi fēng juǎn dì bái cǎo zhé, 北风卷地白草折, hú tiān bā yuè jí fēi xuě 。 胡天八月即飞雪。 hū rú yī yè chūn fēng lái , 忽如一夜春风来, qiān shù wàn shù l...

送友时的悲凉心境,描写了西北边塞奇异雄伟的雪景,对朋友的惜别之情,思乡之情。对 边塞风光的赞叹及与友人离别的惆怅

呼啸着的北风无情的把白草吹折了,虽然现在是八月,但边塞上已到处都是飞舞着的雪花。就好象一夜的春风忽然吹来,千万棵树,白色的花顿时开放一样。真是“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”啊!这样的景色让我感到很惊奇。因为现在是秋天,不该...

1、《白雪歌送武判官归京》的文学体裁:七言古诗。 2、七言古体诗:也称为七古,为古体诗的一种,是与近体诗相对而言的诗体。其特点是:形式比较自由,不受格律的束缚;不拘对仗、平仄、押韵宽;除七言的柏梁体句句押韵外,一般都是隔句押韵,韵...

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。 忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。 散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾保 将军角弓/不得控,都护铁衣/冷难着。 瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。 中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。 纷纷/暮雪...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwrl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com