kwrl.net
当前位置:首页 >> 白雪歌送武判官归京 >>

白雪歌送武判官归京

白雪歌送武判官归京 【唐】 岑参 北风卷地白草折(shé),胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来, 千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕, 狐裘(qiú)不暖锦衾(qīn)薄(bó)。 将军角弓不得控, 都护铁衣冷犹著(zhuó)。 瀚海阑干百丈冰, 愁云惨淡万里凝。 中...

武判官:名不详。是诗人岑参的好友。判官,官职名。唐代节度使等朝廷派出的持节大使,可委任幕僚协助判处公事,称判官,是节度使、观察使一类的僚属。

bái xuě gē sòng wǔ pàn guān guī jīng 白雪歌送武判官归京 cén cēn 岑参 běi fēng juǎn dì bái cǎo zhé, 北风卷地白草折, hú tiān bā yuè jí fēi xuě 。 胡天八月即飞雪。 hū rú yī yè chūn fēng lái , 忽如一夜春风来, qiān shù wàn shù l...

诗中把雪比作了梨花,作者通过打比方的方法,想告诉读者:雪落得很大,而且晶莹洁白。

白雪歌送武判官归京 白雪歌送武判官归京》是唐代诗人岑参公元754年(天宝十三年)在轮台写的一首送别诗,色彩瑰丽浪漫,气势浑然磅礴,堪称盛世大唐边塞诗的压卷之作。这首诗抒写塞外送别、客中送客之情,但并不令人感到伤感,充满奇思异想,浪...

白雪歌送武判官归京 唐代 岑(cén)参(shēn) 北风卷地白草折(zhé),胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散(sǎn)入珠帘湿罗幕,狐裘(qiú)不暖锦衾(qīn)保 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。 ...

写景的句子有: 北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。 全文是: 《白雪歌送武判官归京》 朝代:唐代 作者:岑参 北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花...

纷纷暮雪下辕门,风掣(chè)红旗冻不翻。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。 该诗歌原文如下: 北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾保 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。 中军置酒饮归客...

一、《白雪歌送武判官归京》中以春花喻冬雪的名句是:忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 二、扩展知识: 1、原诗欣赏:白雪歌送武判官归京 北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾保将...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwrl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com